KSeF

E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) Poznaj wymagania i dostosuj się na czas do obowiązkowej e-faktury!

01.

KSeF

Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma informatyczna służąca do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur w postaci ustrukturyzowanej (XML).

Faktury ustrukturyzowane są jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych oraz dotychczas stosowanych faktur elektronicznych.

KSeF zrewolucjonizuje procesy sprzedaży i zakupów w wielu firmach, jest to trend globalny- wiele krajów na świecie wdraża rozwiązania do e-faktur

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 2 lutego 2023 r., że wprowadzenie obowiązkowego systemu e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie przesunięte na 1 lipca 2024 r.

02.

KSeF

Schemat działania integracji

Rozwiązanie ma charakter modułowy i składa się z gotowego standardowego framework’u KseF, który umożliwia szybkie wdrożenie u klienta. Naszym ekspertom udało się zbudować Intuicyjne standardowe rozwiązanie, które uwzględnia większość spotkanych przypadków zarówno dla dużych jak i średnich i małych przedsiębiorstw.  spotkanych przypadków zarówno dla dużych jak i średnich i małych przedsiębiorstw.

03.

KSeF

Etapy wdrożenia

Szkolenie uświadamiające przy udziale naszych ekspertów merytorycznych KSEF: omawianie procesu
wdrożenia KSEF. Celem tego etapu jest wyrównanie wiedzy pomiędzy wszystkimi członkami zespołu po
stronie klienta, uświadomienie powagi zmian wprowadzanych w ramach projektu i przedstawienie kolejnych
kroków.

Analiza merytoryczna dokumentów przygotowanych przez klienta oraz potrzeb funkcjonalnych i biznesowych
(analizy procesowej oraz mapowania danych). Na życzenie klienta przygotowanie tej dokumentacji może być
elementem projektu.
Analiza techniczna dokumentacji systemów księgowych i bilingowych.

Projektowanie wspólnie z klientem docelowej architektury rozwiązania, przygotowanie backlogu
funkcjonalnego i uzyskanie dostępów do odpowiednich środowisk deweloperskich.
Development – konfiguracja i/lub modyfikacja rozwiązania z/KSEF do potrzeb klienta np.:
1.  zainstalowanie i konfiguracja API KSEF w systemie SAP klienta
2.  zainstalowanie i konfiguracja bramki KSEF
3.  Integracja rozwiązania z systemami FK/ERP klienta
4.  Konfiguracja/np. automatyzacja workflow w systemach klienta
Testy – testowanie rozwiązania (w pierwszej kolejności wykonywane są testy integracyjne, następnie
użytkownicy wykonują testy typu UAT).

Go Live – uruchomienie rozwiązania
Stabilizacja oraz Hypercare – każde rozwiązania może wymagać stabilizacji -rozwiązywanie ew. błędów i
przygotowanie obejść, dodatkowe wsparcie klienta w pierwszych dniach korzystania z rozwiązania.

Utrzymanie – bieżące wsparcie klienta
Dalszy rozwój funkcjonalny– Klient może mieć potrzebę dalszej integracji rozwiązania np. o nowe elementy
automatyzujące, dodatkowy workflow w SAP, API do innych systemów, dane podstawowe itp.

Ministerstwo Finansów podchodzi do tematu poważnie i prowadzi szerokie konsultacje w celu zidentyfikowania wszystkich niezgodności – Jesteśmy na bieżąco poinformowani.

Oczywiście konsultacji powinno być jeszcze więcej, bo nie wszyscy podatnicy już wiedzą o nowym obowiązku – Staramy się uświadamiać naszych klientów i pokazywać zarówno zagrożenia jak i szanse z wdrożeniem KSEF w 2024 roku.

KSeF z HUBSAPA - Szybkość wdrożenia i brak bezpośredniej ingerencji w SAP

Szczegóły rozwiązania:

Minimalizacja inwazyjności – rozwiązanie nie ingeruje w działanie systemów klienta.

Szybkość wdrożenia – rozpoczynamy pracę od razu po uzgodnieniu szczegółów współpracy.

Interdyscyplinarny zespół – zapewniamy dostęp do ekspertów w dziedzinach procesów biznesowych, IT i podatków.

Etapowe wdrożenie – Przewidzieliśmy 5 etapów procesu podczas których przeprowadzimy szkolenie uświadamiające, analizę, wdrożymy rozwiązanie, oraz zapewnimy dodatkowe wsparcie klienta.

Kompleksowo opracowane rozwiązanie – Oferowana integracja została stworzona przez zespół merytoryczny z dużym międzynarodowym doświadczeniem w doradztwie biznesowym i dostosowywaniu systemów informatycznych do wymagań regulacyjnych europejskich i polskich rynków, w szczególności KseF.

04.

KSeF

HUBSAPA

Wdrożenia RODO

Mamy na koncie ponad 30 wdrożeń RODO oraz jesteśmy autorami unikalnego rozwiązania dostosowującego procesy SAP do wymagań RODO, MSR, MSSF16, JPK itp.

Doświadczenie

Łączymy głębokie doświadczenie w skutecznym doradztwie biznesowym z procesami i wdrażaniem technologii informatycznych w zakresie regulacji.

Doradztwo

Od ponad 8 lat specjalizujemy się w doradztwie i dostosowywaniu systemów informatycznych do wymagań regulacyjnych.

Referencje

Hubsapa ma na koncie referencje w rozwijaniu modułów SAP dla dużych i średnich przedsiębiorstw w polsce i zagranicą na ponad 15 mln PLN.