KSeF

E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) Poznaj wymagania i dostosuj się na czas do obowiązkowej e-faktury!

01.

KSeF

Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma informatyczna służąca do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur w postaci ustrukturyzowanej (XML).

Faktury ustrukturyzowane są jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych oraz dotychczas stosowanych faktur elektronicznych.

KSeF zrewolucjonizuje procesy sprzedaży i zakupów w wielu firmach, jest to trend globalny- wiele krajów na świecie wdraża rozwiązania do e-faktur

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 19 stycznia 2024 r., że wprowadzenie obowiązkowego systemu e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie przesunięte. Nie podano jeszcze dokładnego terminu przesunięcia.

02.

KSeF

Schemat działania integracji

Rozwiązanie ma charakter modułowy i składa się z gotowego standardowego framework’u KseF, który umożliwia szybkie wdrożenie u klienta. Naszym ekspertom udało się zbudować Intuicyjne standardowe rozwiązanie, które uwzględnia większość spotkanych przypadków zarówno dla dużych jak i średnich i małych przedsiębiorstw.  spotkanych przypadków zarówno dla dużych jak i średnich i małych przedsiębiorstw.

03.

KSeF

Etapy wdrożenia

Szkolenie uświadamiające przy udziale naszych ekspertów merytorycznych KSEF: omawianie procesu
wdrożenia KSEF. Celem tego etapu jest wyrównanie wiedzy pomiędzy wszystkimi członkami zespołu po
stronie klienta, uświadomienie powagi zmian wprowadzanych w ramach projektu i przedstawienie kolejnych
kroków.

Analiza merytoryczna dokumentów przygotowanych przez klienta oraz potrzeb funkcjonalnych i biznesowych
(analizy procesowej oraz mapowania danych). Na życzenie klienta przygotowanie tej dokumentacji może być
elementem projektu.
Analiza techniczna dokumentacji systemów księgowych i bilingowych.

Projektowanie wspólnie z klientem docelowej architektury rozwiązania, przygotowanie backlogu
funkcjonalnego i uzyskanie dostępów do odpowiednich środowisk deweloperskich.
Development – konfiguracja i/lub modyfikacja rozwiązania z/KSEF do potrzeb klienta np.:
1.  zainstalowanie i konfiguracja API KSEF w systemie SAP klienta
2.  zainstalowanie i konfiguracja bramki KSEF
3.  Integracja rozwiązania z systemami FK/ERP klienta
4.  Konfiguracja/np. automatyzacja workflow w systemach klienta
Testy – testowanie rozwiązania (w pierwszej kolejności wykonywane są testy integracyjne, następnie
użytkownicy wykonują testy typu UAT).

Go Live – uruchomienie rozwiązania
Stabilizacja oraz Hypercare – każde rozwiązania może wymagać stabilizacji -rozwiązywanie ew. błędów i
przygotowanie obejść, dodatkowe wsparcie klienta w pierwszych dniach korzystania z rozwiązania.

Utrzymanie – bieżące wsparcie klienta
Dalszy rozwój funkcjonalny– Klient może mieć potrzebę dalszej integracji rozwiązania np. o nowe elementy
automatyzujące, dodatkowy workflow w SAP, API do innych systemów, dane podstawowe itp.

Ministerstwo Finansów podchodzi do tematu poważnie i prowadzi szerokie konsultacje w celu zidentyfikowania wszystkich niezgodności – Jesteśmy na bieżąco poinformowani.

Oczywiście konsultacji powinno być jeszcze więcej, bo nie wszyscy podatnicy już wiedzą o nowym obowiązku – Staramy się uświadamiać naszych klientów i pokazywać zarówno zagrożenia jak i szanse z wdrożeniem KSEF w 2024 roku.

KSeF z HUBSAPA - Szybkość wdrożenia i brak bezpośredniej ingerencji w SAP

Szczegóły rozwiązania:

Minimalizacja inwazyjności – rozwiązanie nie ingeruje w działanie systemów klienta.

Szybkość wdrożenia – rozpoczynamy pracę od razu po uzgodnieniu szczegółów współpracy.

Interdyscyplinarny zespół – zapewniamy dostęp do ekspertów w dziedzinach procesów biznesowych, IT i podatków.

Etapowe wdrożenie – Przewidzieliśmy 5 etapów procesu podczas których przeprowadzimy szkolenie uświadamiające, analizę, wdrożymy rozwiązanie, oraz zapewnimy dodatkowe wsparcie klienta.

Kompleksowo opracowane rozwiązanie – Oferowana integracja została stworzona przez zespół merytoryczny z dużym międzynarodowym doświadczeniem w doradztwie biznesowym i dostosowywaniu systemów informatycznych do wymagań regulacyjnych europejskich i polskich rynków, w szczególności Krajowego Systemu e-Faktur.

04.

KSeF

HUBSAPA

Wdrożenia RODO

Mamy na koncie ponad 30 wdrożeń RODO oraz jesteśmy autorami unikalnego rozwiązania dostosowującego procesy SAP do wymagań RODO, MSR, MSSF16, JPK itp.

Doświadczenie

Łączymy głębokie doświadczenie w skutecznym doradztwie biznesowym z procesami i wdrażaniem technologii informatycznych w zakresie regulacji.

Doradztwo

Od ponad 8 lat specjalizujemy się w doradztwie i dostosowywaniu systemów informatycznych do wymagań regulacyjnych.

Referencje

Hubsapa ma na koncie referencje w rozwijaniu modułów SAP dla dużych i średnich przedsiębiorstw w polsce i zagranicą na ponad 15 mln PLN.