BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

Czy martwisz się o bezpieczeństwo swoich danych w internecie?  HUBSAPA oferuje usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i zgodności z rozporządzeniem RODO oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

67%

"DANE W SIECI"

użytkowników obawia się braku kontroli nad swoimi danymi udostępnianymi w sieci

46%

"KRADZIEŻ"

ofiar ucierpiało finansowo wskutek kradzieży ich danych

17%

"KONSEKWENCJE"

użytkowników deklaruje, że padło ofiarą kradzieży ich danych i tożsamości

01.

BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

Cyberbezpieczeństwo

W erze cyfrowej, cyberbezpieczeństwo stało się kluczowym aspektem prowadzenia działalności. W HUBSAPA oferujemy zaawansowane usługi cyberbezpieczeństwa, które pomagają naszym klientom chronić swoje informacje i zasoby cyfrowe. Nasza oferta obejmuje: 

  • Ocena ryzyka i audyt bezpieczeństwa: przeprowadzamy szczegółowe analizy, aby zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach i opracować strategie minimalizacji ryzyka. 
  • Monitorowanie i odpowiedź na incydenty: nasze usługi monitorowania sieci i systemów alarmowych umożliwiają szybkie wykrywanie i reagowanie na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem. 
  • Szkolenia i edukacja: pomagamy organizacjom wdrażać najlepsze praktyki cyberbezpieczeństwa i edukować pracowników, aby zwiększyć świadomość na temat potencjalnych zagrożeń i sposobów ich unikania.

02.

BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

Ochrona danych i GDPR

Zrozumienie i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych i RODO może być skomplikowane. W HUBSAPA oferujemy usługi związane z ochroną danych i zgodnością z RODO, takie jak: 

  • Konsultacje i ocena zgodności: doradzamy w zakresie najlepszych praktyk, przeprowadzamy audyty zgodności oraz pomagamy w opracowywaniu i wdrażaniu polityk ochrony danych. 
  • Zarządzanie rejestrami przetwarzania danych: pomagamy w tworzeniu, utrzymaniu i monitorowaniu rejestru przetwarzania danych osobowych, co jest kluczowe dla zachowania zgodności z RODO. Mamy swoich Inspektorów Ochrony Danych, którzy mogą zajmować się Twoimi zagadnieniami RODO. 
  • Szkolenia i wsparcie: oferujemy szkolenia z zakresu ochrony danych i RODO dla Twojego personelu, aby zapewnić, że każdy członek zespołu wie, jak przestrzegać przepisów. 

03.

BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

W HUBSAPA zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo teleinformatyczne jest niezbędne dla ochrony infrastruktury IT oraz utrzymania poufności i integralności przekazywanych informacji. Nasze usługi obejmują: 

  • Audyt i optymalizacja infrastruktury sieciowej: przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa sieci, identyfikujemy luki i zalecamy rozwiązania, które zwiększają wydajność i bezpieczeństwo Twojej infrastruktury. 
  • Zabezpieczenie komunikacji: wdrażamy technologie szyfrowania i autentykacji, aby zapewnić poufność, integralność i dostępność danych przesyłanych przez Twoje systemy teleinkomunikacyjne. 
  • Zarządzanie dostępem i kontrola tożsamości: pomagamy w projektowaniu i wdrażaniu systemów kontroli dostępu oraz zarządzaniu tożsamościami, aby chronić Twoje zasoby teleinformatyczne przed nieautoryzowanym dostępem. 
  • Ochrona przed atakami DDoS i innymi zagrożeniami: wspieramy w ochronie Twojej infrastruktury teleinformatycznej przed atakami DDoS oraz innymi rodzajami cyberzagrożeń, które mogą wpłynąć na dostępność i funkcjonowanie Twojej organizacji. Mamy doświadcznia zarówno w Blue teaming, jak i Red Teaming. 

W  HUBSAPA dążymy do zapewnienia kompleksowej ochrony, zgodności z przepisami i bezpieczeństwa teleinformatycznego, aby naszym klientom umożliwić bezpieczne i pewne prowadzenie działalności w dzisiejszym dynamicznym świecie cyfrowym. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i jak możemy pomóc Twojej organizacji w osiągnięciu celów związanych z bezpieczeństwem online.