Oferujemy czołowe rozwiązanie, pozwalające na szyfrowanie danych i zabezpieczanie dokumentacji, obiegu informacji i korespondencji organizacji min. zgodnie z normą GDPR/RODO

Jednym z ważnych elementów rozwiązania jest właściwe szyfrowanie informacji. Szyfrowanie wydaje się być najodpowiedniejszym sposobem zabezpieczania danych przed ich przechwyceniem przez cyberprzestępców. Mimo rozwoju technologicznego, za którym idzie również wzrost cyberprzestępczości, standardem rynkowym jest komunikacja elektroniczna za pomocą e-maila bez użycia środków ochrony kryptograficznej. Braki te wykorzystywane są przez cyberprzestępców, którzy chociażby ostatnio niejednokrotnie podszywali się pod wielkie, uznane polskie firmy z wieloletnimi tradycjami i renomą na rynku, wyrządzając wielkie szkody zarówno osobom indywidualnym jak i tym firmom.

HUBSAPA oferuje rozwiązania zaawansowanego szyfrowania danych i bezpiecznego zarządzania obiegiem informacji w Organizacji oraz wsparcie dla administratorów danych w ich zabezpieczeniu. Nasze rozwiązania posiadają wymagane poziomy certyfikacji unijnej.

Na świecie ciągle wzrasta liczba cyberataków i działań cyberprzestępców polegających m.in. na przechwytywaniu danych i podszywaniu się pod przedsiębiorstwa. W szczególności z sektora ubezpieczeniowego, energetycznego czy bankowego. Oferujemy kompleksowe rozwiązania pozwalające organizacjom do spełnienia wymogów regulacyjnych i polityki bezpieczeństwa informacji min. ustawy o ochronie danych osobowych i GDPR i normą ISO 27001. Zaostrzają się normy związane z wyciekiem danych i zwiększona jest odpowiedzialność finansowa zarówno osób zarządzających jak i negatywny wpływ na przychody organizacji.

Rozwiązania Hubsapa pozwalają na skuteczniejsze pełnienie obowiązków przez Administratora Danych Osobowych w zakresie prawnym, technicznym i organizacyjnym.

67% użytkowników obawia się braku kontroli nad swoimi danymi udostępniamymi w sieci

17% użytkowników deklaruje, że padło ofiarą kradzieży ich danych i tożsamości

46% ofiar ucierpiało finansowo wskutek kradzieży ich danych

Zapewniamy skuteczne zabezpieczenie i szyfrowanie danych organizacji.

Każda organizacja z sektora prywatnego czy publicznego (działająca, jako administrator danych albo przetwarzający) obowiązana jest do zastosowania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających poziom bezpieczeństwa, który jest adekwatny do kategorii danych oraz zagrożeń związanych z przetwarzaniem.

Szczególnie jest to ważne w kontekście wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE.

HUBSAPA oferuje czołowe rozwiązanie, pozwalające na szyfrowanie danych. Rozporządzenie o zabezpieczeniu danych wprost przewiduje obowiązki szyfrowania danych przetwarzanych na komputerach przenośnych, urządzeń i nośników, na których przetwarzane są dane wrażliwe, czy dane wykorzystywane do uwierzytelnienia.

Za naruszenie przepisów w tym obszarze, czy niezastosowaniu odpowiednich środków technicznych, przewidziane są bardzo wysokie kary do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstw do 2 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku (przy czym zastosowanie ma kwota wyższa) a w przypadku niezawiadomienia właściwego organu, w wysokości do 20 000 000 EUR, a dla przedsiębiorstw do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku.

  • Wygodne i sprawdzone na świecie rozwiązanie do szyfrowania danych.
  • Rozwiązanie, które pozwala administratorom na uwolnienie się od obowiązku zawiadamiania każdej osoby, w stosunku do której nastąpił wyciek danych. (dlatego, że wdrożyli odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych).
  • Uniknięcie drakońskich kar za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.